Psychodietetyka

Psychodietetyka – co to oznacza
Psychodietetyka to stosunkowo nowa dziedzina nauki. To holistyczne podejście łączące wiedzę z zakresu dietetyki i psychologii, jak również sportu oraz wykorzystująca narzędzia coachingowe. Okazała się bardzo skuteczna nie tylko podczas odchudzania, ale i co najważniejsze do utrzymania prawidłowej masy ciała. Dzięki wykorzystaniu różnych technik i narzędzi pomaga dokonać trwałych zmian w aspekcie swoich nawyków żywieniowych.

Czym zajmuje się Psychodietetyk
Głównym celem pracy psychodietetyka jest:
1.   Pomoc w określeniu celów
2.   Określenie przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie celu
3.   Zidentyfikowanie potrzeb psychologicznych, które bardzo często zaspokajane są poprzez jedzenie
4.   Pomoc w uzyskaniu poczucia kontroli nad jedzeniem i pozbycia się poczucia winy wywołanego nadmiernym jedzeniem
5.   Odnalezienie głębokiej, osobistej motywacji do zmiany
6.   Wypracowanie strategii pomagających w radzeniu sobie ze zmianą nawyków żywieniowych na stałe oraz innych wspierających nawyków
7.   Edukacja w zakresie odżywiania, jego wpływu i konsekwencji na organizm człowieka
8.   Pomoc w radzeniu sobie z emocjami  i stresem poprzez zastosowanie różnych technik
9.   Wspieranie w realizacji celów na każdym etapie zmiany
To mutidyscyplinarne podejście gwarantuje tak dobre efekty przy zmianie stylu życia.

Nieskuteczność restrykcyjnych diet
Dieta – to słowo nie kojarzy się dobrze. Raczej myśląc o diecie mamy przed oczami restrykcje, zakazy, nakazy, pewne ograniczenia. Nie wzbudza ono pozytywnych emocji. Faktycznie najczęściej terminem tym określa się diety odchudzające, opierające się na dość mocno obniżonych dostawach energetycznych.
W ujęciu psychodietetycznym nie ma nastawienia na ustalanie doraźnych diet, wręcz przeciwnie. Uczy nas zmiany nawyków żywieniowych na stałe, zamiast wdrażania coraz to nowych diet, po których zaprzestaniu często wraca nadmierna waga lub też efekt jojo. Trzymanie się restrykcyjnych diet to nie droga do osiągania upragnionej figury. Pokazuje dlaczego tak trudno jest trzymać się ustalanych jadłospisów, a także wyjaśnia jakie mechanizmy fizjologiczne nami kierują.

Jedzenie jako sposób na zaspokajanie różnych potrzeb
Jedzenie to jak się okazuje nie tylko pożywienie, odgrywa ono ważną rolę w naszym życiu. Zarówno w  aspekcie społecznym, kulturowym jak i emocjonalnym. Poprzez jedzenie zaspokajane są różne potrzeby psychologiczne takie jak poczucie bezpieczeństwa, miłości, uznania, poczucie kontroli, redukcja napięcia emocjonalnego a nawet jako element nagrody lub kary.

Motywacja – paliwo do zmiany
Rolą psychodietetyka jest pomoc w odnalezieniu i wydobyciu z siebie osobistej motywacji do działania. Jak się okazuje pobudki wewnętrzne są głównym czynnikiem zapewniającym trwałe zmiany i dające siłę na pokonanie każdych przeszkód.